Ελαιοποίηση

Το EleoNectar παράγεται με μια καινοτόμα μέθοδο σε ένα σύγχρονο παραδοσιακό μύλο, σε τρία επίπεδα.

Στο πρώτο επίπεδο (Ισόγειο) οι ελιές περνάνε τον διαχωριστήρα και καταλήγουν σε ένα τραπέζι από ανοξείδωτο ατσάλι, όπου μια ομάδα τεσσάρων ατόμων ταξινομεί τις ελιές με το χέρι. Όλες οι ακαθαρσίες που έχουν ξεφύγει από τον διαχωριστήρα εντοπίζονται εδώ και καθαρίζονται. Με αυτό τον ποιοτικό μας έλεγχο επιλέγονται μόνο οι καλύτερες ελιές.

Στη συνέχεια οι ελιές παραδίδονται στο μύλο όπου συνθλίβονται και αναμιγνύονται σε φυσιολογική θερμοκρασία.

Η παχιά πάστα που δημιουργείται χύνεται σε ανοξείδωτα χαλιά που στοιβάζονται, ένα προς ένα

Το ελαιόλαδο διαπερνά με φυσικό τρόπο τα ανοξείδωτα χαλιά, πριν αρχίσει η συμπίεση. Αυτό το ελαιόλαδο απορροής έχει ένα εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο ελαϊκής οξύτητας, κάτω από 0,03%. Αυτό το ελαιόλαδο είναι το νέκταρ της ελιάς και αφού το συλλέξουμε, το τοποθετούμε χωριστά σε μια δεξαμενή μεταγγίσεων.

Στη συνέχεια αφού περάσει μια απολύτως φυσική χρονοβόρα διαδικασία καθαρισμού και ελέγχου το EleoNectar περνάει στο δεύτερο επίπεδο (1ο υπόγειο), όπου χρησιμοποιώντας τη φυσική δύναμη βαρύτητας κατευθύνεται από το Μύλο – πιεστήριο στις μικρές ανοξείδωτες δεξαμενές αποθήκευσης και από αυτές τις ανοξείδωτες δεξαμενές προχωράει στο τρίτο επίπεδο ( 2ο υπόγειο) που πάλι με τη φυσική δύναμη βαρύτητας καταλήγει στην τυποποίηση.